FR | EN

WELKOM BIJ BGS

Gezelligheid, diversiteit, openheid: die waarden staan centraal voor Brussels Gay Sports en vormen het hart van haar missie: het stimuleren van persoonlijke ontplooiing en sociale integratie van LGBTQI+ door de beoefening van sport-, culturele en andere vrije tijdsactiviteiten, en dat in een geest van wederzijds respect en begrip.

BGS-leden kunnen deelnemen aan activiteiten in een gezellig en vriendschappelijk kader, waar het plezier om samen te zijn en dingen te delen primeert op de competitiegeest of op exclusief sporten. In plaats van zich terug te plooien op zichzelf, staat BGS open voor iedereen en toont een ander gezicht van de LGBTQI-gemeenschap in een domein, de sport, waarin de erkenning en promotie van diversiteit nog veel vooruitgang kunnen boeken.

Ontdek onze activeiten en aarzel niet om te komen meedoen. Je bent altijd welkom!

Wensen en vooruitzichten voor 2021

Beste leden, vriendinnen en vrienden van BGS,

2020 was een ingewikkeld jaar en laat verwarde indrukken na. Enerzijds willen we het voorbije jaar zo snel mogelijk vergeten, anderzijds hebben we ons snel moeten aanpassen, toonden we onze creativiteit en er was zelfs plaats voor ambitie. Sommige activiteiten konden ondangs de lockdown verder georganiseerd worden via videoconferenties of in open lucht als het weer het toeliet. Bij aanvang van het nieuwe seizoen zorgden wij voor meer en grotere ruimtes, zodat onze activiteiten konden doorgaan, rekening houdend met de sanitaire voorschriften. Eind oktober werd er ons echter opnieuw opgelegd de activiteiten stop te zetten.

Dankzij de dagelijkse toewijding van onze vrijwilligers en activiteitsverantwoordelijken verliep dit alles vlot. Daarom wil de Raad van Bestuur al diegenen van harte bedanken die gedurende deze hele periode steeds paraat stonden. BGS zou niets betekenen zonder hen!

Op 12 december organiseerde BGS haar jaarlijkse Algemene Vergadering via videoconferentie. De vergadering duurde 5 uur en heel wat leden namen volledig of gedeeltelijk deel! Graag willen we alle aanwezigen bedanken en hopen hen zo talrijk weer te zien tijdens de komende jaarlijkse vergaderingen.

Op de jaarlijkse vergadering werd de nieuwe Raad van Bestuur aangeduid. Graag willen Michaël De Borman, aftredend administrator, bedanken voor zijn 4 jaar inzet als Secretaris. We zijn eveneens zeer blij met de toetreding van twee nieuwe gezichten in de Raad van Bestuur. Ziehier de nieuwe ploeg:

Voor een persoonlijk of algemeen bericht kan je ons steeds contacteren via ca-rvb@bgs.org.

Wil je BGS steunen of heb je je jaarlijkse bijdrage van €15 - geldig van 1 september tot en met 31 augustus - nog niet betaald, dan kan dit via deze link < hier >. Graag herinneren we er jullie aan dat sommige activiteiten nog steeds online plaatsvinden. Voor meer uitleg kan je steeds terecht bij de Raad van Bestuur.

Op 1 juli 2021 viert BGS haar 30-jarig bestaan. We zouden graag meerdere feestelijke activiteiten willen organiseren en informeren jullie zo snel mogelijk betreffende het programma van deze vieringen en van de veilige heropstart van de activiteiten, in functie van de ontwikkeling van de sanitaire crisis en de hiermee gepaard gaande regeringsvoorschriften.

Denk in deze moeilijke periode aan de dingen die belangrijk voor je zijn en vraag ook eens hoe het gaat met je BGS-vriend·inn·en. Hou contact met je activiteitsverantwoordelijke. Stuur hem of haar een warm bericht en contacteer zeker ook eens de leden van de Raad van Bestuur voor meer inlichtingen.

Wij hopen jullie zo snel mogelijk terug te zien op een van de activiteiten van BGS en wensen jullie alvast een fantastische gezondheid en een nieuw jaar vol hoop, projecten, vreugde en dromen.

De Raad van Bestuur van BGS

BGS in de kijker

Prosport

Fragment uit Prosport Magazine, een driemaandelijkse tijdschrift van de VZW Prosport Brussel

Onze partners