FR | EN

WELKOM BIJ BGS

Gezelligheid, diversiteit, openheid: die waarden staan centraal voor Brussels Gay Sports en vormen het hart van haar missie: het stimuleren van persoonlijke ontplooiing en sociale integratie van LGBTQI+ door de beoefening van sport-, culturele en andere vrije tijdsactiviteiten, en dat in een geest van wederzijds respect en begrip.

BGS-leden kunnen deelnemen aan activiteiten in een gezellig en vriendschappelijk kader, waar het plezier om samen te zijn en dingen te delen primeert op de competitiegeest of op exclusief sporten. In plaats van zich terug te plooien op zichzelf, staat BGS open voor iedereen en toont een ander gezicht van de LGBTQI-gemeenschap in een domein, de sport, waarin de erkenning en promotie van diversiteit nog veel vooruitgang kunnen boeken.

Ontdek onze activeiten en aarzel niet om te komen meedoen. Je bent altijd welkom!

Seizoen 2022-2023

Beste lid en vriend·in van BGS,

Net zoals de temperaturen tijdens de zomer kende het nieuwe BGS seizoen een hete start voor velen onder ons, activiteitsverantwoordelijken en leden van de Raad van Bestuur.

Eerst en vooral namen verscheidene activiteitsverantwoordelijken de fakkel over van hun voorgang·st·ers, gepaard gaand met enkele ontmoetingen tussen de betrokkenen om hen aan te moedigen en een goede overgang te verzekeren. Het gaat hier om de volgende activiteiten: het koor, improvisatie in het Nederlands, zwemmen, Pilates, gemengd volleybal en waterpolo.

Dankzij de inzet van jonge en nieuwe leden voegden we daarnaast twee nieuwe activiteiten toe aan ons aanbod: Queer Moves en Tarot- en Belotkaartspel.

Het begin van dit seizoen stond ook in het teken van de voorbereidingen naar aanloop van twee belangrijke evenementen bij BGS:

Tenslotte kregen we te maken met de laattijdig aangekondigde sluiting van een omnisportzaal waardoor niet minder dan vier activiteiten in het gedrang kwamen: badminton, body condition, futsal en volleybal vrouwen. Het was zeker geen gemakkelijke opgave om aan de start van het nieuwe seizoen nog sporttereinen te vinden die zowel qua uurrooster als qua ligging geschikt bleken. We zijn dan ook zeer verheugd om jullie de heropstart van deze vier activiteiten te kunnen aankondigen, dit geldt dus ook voor futsal en badminton, twee activiteiten waarvoor we tot heel recent nog niet goed wisten of die nog van start zouden kunnen gaan.

Zo’n 800 leden kunnen zich sinds 31 jaar bij BGS uitleven in een welwillend en veilig kader. Dankzij iedere verantwoordelijke slagen wij hierin, zonder hun altruïsme en bereidheid zou dit onmogelijk zijn. De leden van de Raad van Bestuur vinden hierin de wil om hen te blijven steunen met empathie en koesteren een diepe erkenning voor hun werk als vrijwillg·st·er. Vergeet hen vooral niet te BEDANKEN!

 

Hernieuwing van je lidmaatschap bij BGS

BGS telt momenteel 18 gewone activiteiten. Om nog meer te ontdekken over één van deze activiteiten, verzoeken we jullie vooraf de verantwoordelijke van deze activiteit te contacteren. Een eerste deelname aan een activiteit is steeds gratis.

Mocht dit nog niet gebeurd zijn, er is nog tijd om je lidgeld voor BGS 2022-2023 te vernieuwen of het abonnement van je activiteit via http://members.bgs.org/buy_online.php

Bij problemen om op je persoonlijke site als lid te geraken, aarzel niet om hulp te vragen via ca-rvb@bgs.org.

Als lid van een sportactiviteit van BGS, ga je best ook eens na of je geen financiële tussenkomst kunt krijgen dank zij de extra voordelen van je mutualiteit. Het volstaat het formulier daartoe (bij je mutualiteit) te bekomen en te laten invullen door je activiteitsverantwoordelijke binnen BGS of via de schatbewaarder van BGS via cash@bgs.org.

 

Uitnodiging tot de Algemene Vergadering van BGS

Blokkeer nu al deze datum in je agenda: onze volgende Algemene Vergadering zal doorgaan op zaterdag 17 december 2022 van 9u30 tot 13u30 met fysieke aanwezigheid. De plaats, dagorde en voorbereidende documenten zullen je in de eerstkomende weken worden bezorgd.

Alle leden die in orde zijn met hun ledenbijdrage worden hartelijk uitgenodigd om deel te nemen aan de vergadering en deel te nemen aan de besprekingen as usual. Alleen de effectieve leden hebben stemrecht op de Algemene Vergadering.

 

Oproep tot kandidaten voor controleur van de rekeningen

Bij de vorige Algemene Vergadering hebben wij een controleur van de rekeningen aangesteld voor het seizoen 2021-2022. Volgens de statuten moeten er minstens twee controleurs door de vergadering worden gekozen. Binnen deze context verzoeken wij de leden om hun kandidatuur te stellen per email op ca-rvb@bgs.org ten laatste op 17 november eerstkomend.

De kandidaat controleur van de rekeningen zal beschikbaar moeten zijn in de week van 28 november tot 5 december om de rekeningen van de vereniging na te zien, de echtheid van de boekhoudkundige stukken te verifiëren en een advies te formuleren betreffende de conformiteit van de ingekeken stukken die betrekking hebben op de rekeningen.

 

Oproep tot kandidaatstelling om werkend lid te worden van de Algemene Vergadering en de Raad van Bestuur

Ben je lid van BGS en wens je jou in te zetten en deel te nemen aan het leven van je vereniging? Word dan werkend lid! Het laat je toe om:

  • stemrecht te hebben in de Algemene Vergadering;
  • de balans goed te keuren evenals de grote doelstellingen van de vereniging;
  • te stemmen voor de leden van de volgende Raad van Bestuur;
  • je zelf kandidaat te stellen voor de Raad van Bestuur als je jou wil inzetten en deel te nemen gedurende een heel jaar bij de beslissingen over de werking en het beheer van BGS.

Wens je meer te weten over hoe de vereniging wordt gerund? Vragen over de rol en verantwoordelijkheden van een Bestuurslid van BGS? Wens je je meer te engageren in het leven van de BGS door hulp bij de organisatie van evenementen (zoals de Brussels Games of andere groepsactiviteiten) of door Bestuurslid te worden? In dat geval, stuur ons een email op ca-rvb@bgs.org. Wij zullen zo snel mogelijk uw vraag beantwoorden.

 

Tot heel binnenkort!

De Raad van Bestuur van BGS,
Damien, Frank, Jihan, Juan en Michel

Aankomende evenementen

28/05/23   20 km door Brussel
Beste BGS lopers en loopsters, Laten we een oude traditie in ere herstellen en opnieuw...

BGS in de kijker

Prosport

Fragment uit Prosport Magazine, een driemaandelijkse tijdschrift van de VZW Prosport Brussel

Onze partners